آسیاب ســـــــر

موقعیت عمومی روستای توریستی آسیاب سر بهشهر

موقعيت عمومي روستاي آسياب سر

مقبره سادات بابلکانی روستای آسیابسر

                   آسياب سر در موقعيت 53درجه و 28 دقيقه طول جغرافيايي و 36 درجه و 41 دقيقه عرض جغرافيايي در 4 كيلومتري باختر شهرستان بهشهر و17 كيلومتري خـــا ورشهرستان نكاقرار دارد كه از طـــرف شمال وصل به جـــاده سراسري بهشهر و نكا و منتهي به زمين هاي كشاورزي و از ســوي جنوب وصل به سلسله جبال البـــرز و از طـــرف شرق وصل به روستاي كوهستان و ازســوي غرب وصل به روستاي گرجي محله مي باشد كه از لحاظ تقسيمات كشوري يكي از روستاهاي دهستان كوهستان از بخش مركزي شهرستان بهشهر مي باشد .

موقعيت شهرستان بهشهر

 

  شهرستان بهشهر يكي از شهرستان هاي استان مازندران در جنوب شرقي در ياي خزر و جنوب خليج گرگان قرار دارد و شرقي ترين شهرستان مازندران به شمار مي رود وسعت اين شهرستان 4/2175 كيلومتر مربع كه حدود 9% از كل مساحت استان مازندران و سيزده صدم درصد از كل مساحت ايران را در بر مي گيرد در 50 كيلومتري مركز استان واقع شده كه از طرف شمال به درياي خزر ،  از مشرق به شهرستان بندرگز و كردكوي ( استان گلستان )،  از جنوب به شهرستان هاي دامغان ( استان سمنان)و از مغرب به شهرستان نكا محدود مي باشد .

             اين شهرستان بين 36 درجه و 25 دقيقه تا 36 درجه و 42 دقيقه عرض شمالي و بين 53 درجه و15 دقيقه و 54 درجه و 9 دقيقه طول شرقي قرار دارد . شهرستان بهشهر از نظر تقسيمات اداري داراي سه شهر ( بهشهر، گلوگاه ،رستمكلا) و سه بخش ( مركزي ، گلوگاه ، يانسر ) و 6 دهستان مي باشد . كه بخش هاي مركزي و گلوگاه در منطقه ي جلگه اي و بخش يانسر در ناحيه كوهستاني واقع شده اند و بخش يانسر نيز فاقد سكونت گاه هاي شهري مي باشد

شهرستان

بخش

مركزبخش

دهستان

مركز دهستان

تعداد آبادي

بهشهر

مركزي

بهشهر

ميانكاله

زاغمرز

13

كوهستان

كوستان

5

گلوگاه

گلوگاه

كلباد

لمراسك

11

پنج هزاره

علمدار محله

16

يانسر

بيشه بنه

شهدا

سفيد چاه

33

عشرستاق

بيشه بنه

35

 

 

ويژگي هاي جمعيتي شهرستان بهشهر

                شهرستان بهشهر در سال 1375 داراي جمعيتي برابر با 176731 نفر ( 8/6 %   از جمعيت استان ) مي باشد تراكم نسبي آن 2/8 نفر در هر كيلومتر مربع است مجموع جمعيت اين شهرستان در 37597 خانوار سكونت داشته كه 99300 نفر ( 3/56 %   ) در مراكز شهري و 77431 نفر ( 8/43% ) در روستاها سكونت دارند از كل جمعيت اين شهرستان 87912 نفر مرد و 88819نفر زن است و در مقابل هر 100 مرد 101 زن زندگي مي كنند بيشترين رشد جمعيتي در سال هاي 1365 بوده كه به علت تشويق دولت در زمينه ي افزايش بعد خانوار بعد از پيروزي انقلاب و مهاجرت روستائيان اطراف و بخش جهت اشتغال و كاريابي در صنايع بوده است .

 

 

 

سال

جمعيت

خانوار

ميانگين خانوار

ميزان رشد

1355

93819

16960

53/5

ـ

1365

153082

25966

89/5

1/5

1375

176731

37597

7/4

44/1

 

 

حوزه نفوذ

             حوزه نفوذ عبارتست از منطقه يا ناحيه اي كه براي رفع مايحتاج عمومي و كسب خدمات برتر به يك مركز مراجعه مي نمايند قدرت يا ميزان مراجعات به مركز به عواملي همچون رفاهي، خدماتي ، زيربنايي، سياسي ، طبيعي ، اقتصادي و تاريخي بستگي دارد در ارتباط با روستاي آسياب سر با توجه به نزديكي شهر روستاهاي اطراف نيز فاصله ي زيادي با شهر ندارند لذا براي دسترسي به خدمات برتر به شهر مراجعه مي نمايند .

 

 ويژگي هاي طبيعي

 الف: ناهمواري ها:

                                شكل نا هموار ي هاي روستا بگونه اي است كـه به روشني مي توان آن را به دو قسمت جلگه اي و كوهستاني تقسيم كرد . امتداد و جهت رشته كوه البرز به صورت ديواري در مسافتي تقريبي به طول 700 متر ناحيه ي جنوبي روستا را با ناحيه ي شمالي آن كه به صورت جلگه اي مي باشد  تقسيم مي كند بدين علت تقريبا در سراسر روستا ( ازجنوب به سمت شمال ) شيب زمين كاهش مي يابد . شايان ذكر است در فاصله ي 1600 متر از جاده (بهشهر ـ نكا ) به سمت جنوب روستا ، زمين قسمت غربي روستا داراي شيب مي باشد كه منازل مسكوني روستائيان در بالاي ارتفاعات منظره زيبايي را بوجود آورده است .

ب) كوه ها:

                               كوه هاي روستا متعلق به رشته كوه البرز است و بر اثر كوهزايي آلپي دوره سنوزوئيك ( ترشياري ) تشكيل شده است و از دل كوههاي اين روسنا چندين چشمه  مي جوشد كه كوسان رود را پديد آورده است كه اين رود موجب جدايي دو روستاي آسياب سر و كوهستان گرديده است . همچنين در پيدايش و گسترش قسمت شمالي ( جلگه اي ) روستا عواملي از قبيل ميزان آب كوسان رود ، و سعت حوضه كوسان رود ، شيب بستر كوسان رود ، مقاومت سنگ  ها و در نهايت عمق درياي خزر موثر بوده است .

ج) پوشش گياهي :

                               تنوع پوشش گياهي ، بويژه در قسمت جنگل در سطح اراضي روستا كاملا مشهود مي باشد . البته در گذشته فلمرو جنگل روستا ، وسيع تر از امروز بوده است ولي استفاده بي رويه و قطع در ختان توسط مردم جهت احداث بنا و سوخت ، در زماني كه منابع سوختي مانند نفت و…. براحتي در دسترس نبوده است و در زماني  كه روستا از نعمت گاز محروم بوده است و قطع درختان توسط شركت ها مانند نكا چوب و …. از وسعت جنگل كاسته است و  حواشي شمالي جنگل بعضا توسط برخي از اهالي تصرف شده و به كشت انواع محصولات و ايجاد باغ ها اختصاص يافته است . وبا توجه به ارتفاع زمين ،در جنگل روستا ، در ختان پهن برگ و سوزني برگ ازقبيل آزاد، ازگيل، افرا، انجيلي،اوجا ، مازو ، تمشك ، راش و توسكا فراوان ديده مي شود .

د) ژئو مرفولوژي:

                             شرايط جغرافيايي روستاي آسياب سر به تبعيت از عمل نيرو هاي داخلي و خارجي زمين ، پسروي دريا و فرسايش ، امكان تشكيل رسوبات تمام دوران هاي زمين شناسي را فراهم كرده است . قديمي ترين سنگ هاي زمين روستا از نوع سنگ هاتي شيستي دوران پركامبرين است و رسوبات دوران پالئوزوئيك كه بيشتر از نوع آهكي هستند در ارتفاعات اين روستا گسترش دارند همچنين رسوبات دوران مزوزوئيك كه عمدتا از نوع آهكي لار ، ماسه سنگ و شيل شمشك تشكيل شده اند به صورت نوار پيوسته اي شرقي ـ غربي كسترش دارند . همچنين در اين روستا رسوبات دوران سنوزوئيك (ترشياري ) كه بصورت رسوبات آهكي هستند و مر بوط به رسوبات دوره نئوژن درياي مازندران ميباشد وجود دارد و وجود آبرفت هاي رودخانه اي رسوباتي را بوجود آورده است كه به صورت نسبي موجب حاصلخيزي خاك ها گرديده است كه اكثر اين رسوبات متعلق به دوران كواترنر مي باشد كه به رسوبات كواترنري معروف مي باشد .

 

ه) آب و هوا :

                               روستاي آسياب سر آب و هواي معتدل خزري دارد و به سبب نزديكي با درياي خزر ، ديوار كوهستاني البرز و كمي فاصله بين كوه و دريا ، دمايي معتدل و رطوبتي  دارد به طوري كه ميزان بارندگي آن همانند ديگر مناطق شهرستان قابل توجه مي باشد و توزيع فصلي باران متناسب و دوره خشكي كوتاه است و به علت رطوبت نسبي بالا و پوشش ابري مداوم آسمان و كمي ارتفاع ، دماي هوا معتدل و دامنه ي گرماي آن محدود است و تابستان هاي گرم و  مرطوب ( شرجي) و زمستان هايي معتدل و مرطوب دارد و يخبندان به ندرت اتفاق مي افتد .

 

و) بـــاد :

                             از وضعيت جغرافيايي اين منطقه روشن است از آنجايي كه اين منطقه تحت تاثير توده هواي سيبري مي باشد باد هاي خوبي مي وزد و جهت باد در روز اكثرا بصورت شمال غربي به سمت جنوب شرقي و در شب اكثرا به صورت جنوب به سمت شمال مي باشد . كه وزش باد در شب بويژه در فصل تابستان خنكاي مطبوعي را براي آن دسته از ساكنيني كه ساختمان آن ها داراي درب و پنجره جنوبي مي باشد به ارمغان مي آورد .

وجــه تسميه

                همانگونه كه در قسمت كوه ها بيان شد روستاي آسياب سر در جوار كوسان رود  قرار دارد كه اين رودخانه مرز مشترك دو روستاي آسيابسر و كوهستان مي باشد كه قرار گرفتن در كنار چنين رودخانه اي و عوارض طبيعي مناسب زمين موجب گرديد كه اين روستا مكان مناسبي براي تاسيس آسياب هاي آبي گردد كه اهالي معدود اين منطقه از فرصت استفاده كرده با احداث 18آسياب آبي در مسير رودخانه علاوه بر آسياب گندم و شالي مصرفي خود ، به دليل عــدم چنين آسياب هايي در منطقه با آسياب گندم و شالي روستاهاي اطراف، از اين طـــريق زندگي را سپري مي نمودند لذا عزيمت افراد منطقه جهت آسياب محصولات در اين مكان ،با عنايت به لهجه ي طبري گذاشتن پسوند (سر ) به آخــر اسم ( آسياب ) در واقع نشان اسم مكان بوده است كه در ادبيات قديم به ويژه در ادبيات مازندرانــي رايج و مرسوم بوده است بدين جهت محل مذكور آسيابسر ( محل آسياب كردن ) ناميده شد .كه هم اكنون نيز پس از گذشت ده ها سال آثار بجا مانده از آن آسياب هاي آبي بصورت مخروبه در حواشي رودخانه و نهر ي كه آسِـــرو (آسياب رو) ناميده ميشود به چشم مي خورد. شايان ذكر است به قول بعضي از قدما تعداد آسياب هاي آبي كه قدمت آن ها قريب چهار قرن بوده است 40 آسياب بوده است كه پس از گذشت زمان تعداد آن ها به 17 آسياب تقليل يافته است .

سوابق تاريخـي

                     در خصوص سوابق تاريخي روستاي آسياب سر كه دقيقا به اين مكان اشاره نمايد ، چيزي در منابع تاريخي يافت نمي شود ولي آنچه را كه «رابينو» نويسنده و مورخ و همچنين مورخ ديگري به نام ابـن اسفنديار در خصوص پيشينه ي روستاي كوهستان ( روستاي مجاور) اشاره مي نمايد ، تمام آن آثار تاريخي  و مقبره  سادات بابلكاني  به نام هاي مير كمال الدين و مير جمال الدين بابلكاني كه در قرون هشتم و نهم هجري در طوسان (كوهستان فعلي )به قتل رسيده يا فوت نموده اند و آتشكده كيوس بن قباد برادر انوشيروان همگي در ملك آسيابسر قرار دارد كه  اين موارد نشانگر اين است كه قدمت تاريخي روستاي آسيابسر از روستاي كوهستان كمتر است ولي آنچه كه از تحقيقات محلي و پرس و جو هايي كه از افراد مسن و تكيه به قرائن و شواهد به عمل آمده  بيانگر اين است كـه بافت قومي روستا از مهاجراني تشكيل شده است كه در سال 1023هجري قمري از ايلات گرجستان ( شوروي سابق) به اين نواحي عزيمت نموده و همراه با بومي هايي از نژاد طپور ها در اين نواحي زندگي مي كردند كه لازم به ذكـــر است اين مهاجران از چهار طايفه بوده اند كه سه طايفه ي آن در روستاي گرجي محله در 3 منطقه به نام هاي بروخيل در قسمت غربي روستاي ، و محمد تسكي در وسط روستاي  و ميانده در قسمت شرقي روستا سكني گزيده اند و يك طايفه ي آن جهت نزديكـي به آب و فراهم نمودن امكانات معيشتي بهتر ( احداث آسياب و بعضا كارگري در آسياب ها در اين مكان ( آسياب سر ) سكونت نموده اند كــه داشتن پسوند «گرجي » در پايان نام هاي خانوادگي اكثر ساكنين اين روستا اين ادعا را تاييد مي نمايد.

 

ويژگي هاي انساني

الف) جمعيت:

               جمعيت روستا تا سال 1350متشكل از 195 خانوار به تعداد 1082 نفر بوده اند كه برابر سرشماري نفوس و مسكن 1365 تعداد خانوار به 360 خانوار و آمار جمعيت به 1750 نفر رسيد . همچنين برابر سر شماري سال 1375 تعداد خانوار به396 رسيد و آمار جمعيت نيز به 1778 رسيد لذا جمعيت فعلي روستا           408خانوار بوده كه تعداد 1921نفر را در بر مي گيرد. ب) وضعيت شغلي ( بدون احتساب بازنشستگان )

روستاي آسياب سر در حال حاضر داراي 320 دانش آموز وقريب  90  كارمند مي باشد كه از اين تعداد 85 نفر مرد و 5 نفر زن ميباشند . همچنين روستا قريب 60 كارگر داشته كه همگي آن ها مرد مي باشند و بصورت رسمي يا پيماني و يا قراردادي در موسسات و شركت هاي دولتي يا خصوصي مشغول به كار مي باشند.

ب) وضعيت علمي:

از نظر تحصيلات روستا داراي 4 نفر با مدرك  علمي دكترا و  5 نفر با مدرك تحصيلي فوق ليسانس و حدود 70 نفر با مدرك ليسانس و حدود 15 نفر با مدرك تحصيلي فوق ديپلم و حدود 25 نفر دانشجو در رشته هاي مختلف مي باشد و قريب 7 درصد از ساكنين روستا از نعمت سواد محروم مي باشند .

ج) مهاجرت :

                        از كل جمعيت روستا بيش از 12 درصد بنا  به دلايلي مانند ازدواج ، اقتضاي شغلي و برخورداري از رفاه بيشتر و …. به روستاهاي همجوار ، شهرستان  هاي بهشهر ، نكا و ديگر شهرستان هاي  كشورمهاجرت نموده اند . و غير از خانواده هاي كوهستاني روستا ، كه از بدو تشكيل روستا در اين روستا زندگي مي كردند حدود 5/7درصدبنا به دلايلي مانند  دلايل ذكر شده  از ديگر نقاط به اين روستا مهاجرت نموده اند .

 

اماكن آموزشي و فرهنگي ورفاهي

1ـ  دبستان شهيد هاشمي نسب :

                            اين مركز آموزشي با نام مدرسه ابتدايي صفوي آسياب سر حدود سال 1340 در روستاي آسياب سر داير گرديده كه چند سالي را به سبب عدم فضاي آموزشي در منزل اهالي داير بوده و پس از ساخت فضاي آموزشي در قسمت جنوبي قبرستان روستاي آسياب سر شروع به كار نموده است كه تا قبل از انقلاب دانش آموزان روستا ي كوهستان نيز از آن استفاده مي نمودند كه به صورت مختلط ( پسر + دختر ) داير بوده است كه به علت فرسودگي ساختمان مدرسه در سال 1358درجاي ديگر  احداث بنا گرديده و پس از شهادت اولين شهداي روستاي آسياب سر در جنگ تحميلي ( ابوالحسن هاشمي نسب ، محمد ابراهيم افشار ، مهدي الله وردي در سال 1361 ) كه پس از بيرون آمدن از حالت مختلط پسرانه آن به نام شهيد ابوالحسن هاشمي نسب تغيير نام داده و دخترانه آن با نام شهيد محمد ابراهيم افشار  در همين مكان بصورت شيفت مخالف آغاز به كار نموده است .

2ـ مدرسه  راهنمايي دخترانه بنياد 15 خرداد آسياب سر :

              پس از فرسودگي دبستان صفوي آسياب سر در قسمت جنوبي قبرستان آسياب سر ، با همت اهالي و آموزش و پرورش شهرستان و با مساعدت بنياد 15 خرداد استان مازندران  در سال 1372مدرسه اي جديدي احداث بنا گرديده كه نام آن را مدرسه راهنمايي بنياد 15 خرداد روستاي آسياب سر نهادند . كه دختران مقطع راهنمايي روستاي كوهستان نيزهمزمان  از آن استفاده مي نمايند  .

3ـ تكيه شهداي آسياب سر:

                              اين تكيه در محل كنوني آن در فضايي بسيار كوچكتر  در قسمت شمال شرقي آن احداث گرديده بود كه به سبب قدمت قريب 100 ساله ي آن در سال 1360  با همت اهالي روستا با زير بنايي به مساحت 400 متر مربع احداث گرديده كه مساحت كلي آن با احتساب  همكف و طبقه اول بيش 1ز 800 متر مربع مي باشد كه طبقه همكف علاوه بر اين كه  داراي انبار ظروف و امكانات آشپزي و شستشو ي ظرف مي باشد جايگاه عزاداري و سوگواري خواهران نيز مي باشد .

4ـ  مسجد مهديه روستاي آسياب سر :

                      اين مسجد كه به قول اهالي داراي قدمت زيادي بوده است در سال 1352 تجديد بنا شده است كه در قسمت جنوبي قبرستان روستاي آسياب سر احداث گرديده است . شايان ذكر است مسجد مذكور در سال 1380 توسعه داده شد تا نمازگزاران بيشتري بتوانند از اين مكان بويژه در ايام ماه مبارك رمضان استفاده نمايند.

5ـ مسجد سجاديه روستاي آسياب سر :

 اين مسجد كه با توجه به قرار داشتن در قسمت جنوبي روستا به نام مسجد بالا معروف بوده است بيش از 100 سال قدمت داشته است كه به سبب قدمت زياد و فضاي كوچك آن در سال 1377 به اراده مرحوم حضرت آيت الله حاج سيد آقا هاشمي نسب و همت اهالي روستا تجديد بنا گرديده كه به شكل بسيار زيبايي احداث گرديده است . شايان ذكر است با توجه به تعبيه انبار ظروف و امكانات آشپزي و سرويس شستشوي ظرف در قسمت شمال شرقي حياط مسجد بعضي از اهالي مراسم مذهبي و مجالس در گذشتگان خود را در اين مكان بر گزار مي نمايند.

6ـ گرمابه ي عمومي روستاي آسياب سر :

          اين گرمابه كه قدمت ده ها ساله داشته است مالكين مختلفي داشته است كه  در سال 1343  بصورت مجزا ( مردانه و زنانه )توسط دوتن از اهالي بنام هاي آقايان  حاجي ذبيح الله وحاجي نعمت الله جمشيدي  شهميري تجديد بنا  گرديده بود كه ابتدا بصورت خزانه بوده است كه در اوايل انقلاب در جهت رعايت بهداشت ، خزانه ها را از بين برده و براي هريك ( مردانه و زنانه ) سه واحد دوش بنا نموده اند  كه پس از انثلاب آقاي حاجي  ذبيح الله   سه دانگ خود را وقف نموده و سه دانگ ديگر آن توسط هيات امناي تكيه از آقاي حاجي نعمت الله  خريداري گرديه بود .شايان ذكر است آب مصرفي حمام از آب لوله كشي  محل ( آشاميدني ) تامين مي شود ودر آمد شش دانگ حمام فعلي با نظارت هبات امكناي تكيه شهداي آسياب سر هزينه مي گردد . ضمنا در گذشته هاي دور قريب يك صد سال پيش  مردم براي استحمام از گرمابه اي عمومي كه آثار آن از بين رفته است واقع در قسمت غربي مسجد مهديه آسياب سر كه چهار دانگ آن را پدر مرحوم حضرت آيت الله هاشمي نسب از فردي بنام احمد آقا خريداري نموده بود و دو دانگ ديگر آن كه مدعيان مالكيت متعددي داشت  استفاده مي كردند توضيح بيشتر اينكه حضرت آيت الله هاشمي نسب با استعلام و كسب اجازه از مرجع تقليد حضرت آيت الله گلپايگاني مقدار چهار دانگ خود را از كل جدا نموده بود و دو دانگ ديگر آن را رها نموده بود كه هم اكنون نيز بصورت مخروبه اي بلا استفاده به چشم مي خورد . لازم به ذكر است چهار دانگ حضرت آيت الله هاشمي نسب را فرزندش بنام سيد حسين هاشمي نسب احداث بناي مسكوني نموده كه ايشان نيز آن را به فردي به نام محمدرضا ( هوشنگ) معصومي فروخته اند و فعلا سكونت دارند وهمچنين در آستانه پيروزي انقلاب و قبل از آن  كاهي اوقات مردم براي استحمام  از گر مابه هاي خصوصي  خانگي ديگران كه ظرفيتي حدود 10 نفر داشت   استفاده مي كردند .

7ـ خانه بهداشت روستاي آسياب سر :

             اين واحد بهداشتي در سال 1355 افتتاح گرديده است كه تا چند سالي پس از انقلاب با حضور پزشك دائمي به  اهالي روستا و حتي روستا هاي مجاور خدمات دهي مي نمود ولي پس از آن بر اساس تصميمات مسئولين مركز بهداشت و شبكه بهداشت و درمان ،حضور پزشك در اين واحد به يك روز در هفته محدود گرديده كه  متاسفانه از حالت مركز در ماني خارج شده و خدمات دهي آن نيز به تزريقات و پانسمان و كلينيك مادر و كودك و در اختيار قراردادن امكانات جهت كاهش جمعيت محدود گرديده است . و تلاش زيادي براي برگرداندن موقعيت سابق به عمل آمده كه متاسفانه نتيجه اي در بر نداشته است .

8ـ صندوق قرض الحسنه علوي روستاي آسياب سر:

                              اين صندوق در سال 1363 افتتاح گرديده است كه با دادن وام هاي بيماري ، ازدوج ، بدهكاري ، و خريد اقساطي و دادن وام هاي اقساطي براي رفاه عمومي مانند آسفالت ، ساخت تكيه و مساجد و غيره و همچنين كمك بلاعوض به امورات فرهنگي و عام المنفعه خدمات ارزندهاي را به  مراجعين( اهالي آسياب سر و كوهستان ) بويژه به اهالي آسياب سر ارزاني داشته است .

 

امكانات روستا

1ـ  آب :  

                       آب روستا از دو چشمه بنام هاي شمشير بُر و ميان چشمه  تامين مي گردد كه لوله كشي اوليه آن در سال 1349   انجام گرديده بود و منبع ذخيره آن 60000ليتريبوده است  كه به سبب ازدياد جمعيت و توسعه ي روستا ، مردم سخت با مشكل كمبود آب شرب مواجه بوده اند كه در اين راستا در سال 1372 لوله كشي آب تر ميم شده و توسعه داده شد و نبعي با ظرفيت 200000ليتر احداث گرديد هم اكنون منبع مذكور به سيستم تصفيه خانه مجهز مي باشد كه با همت مسئولين ، در ايام بارندگي كه آب چشمه گل آلود مي باشد آب شرب مصرفي مردم صاف يا حد اقل آلودگي كمتري دارد .

2ـ برق:

            برق روستا تا قبل از سال 1355 از موتور برق 30 كيلو واتي كه خصوصي ( متعلق به مرحوم حاجي آقا صياميان گرجي مشهور به حاجي صيامي )بوده است تامين مي گرديد كه اهالي از ساعت 5 غروب تا ساعت 11 شب از اين امكان بر خوردار بوده اند . ولي از سال 1355 برق روستا  به شبكه سراسري پيوست .

3ـ گاز :

                گازرساني به روستاي آسياب سر از سال 1373 آغاز گرديده كه در  سال 1374 بهره برداري شده است و هم اكنون همه ي اهالي از اين نعمت بزرگ برخوردار مي باشند .

4ـ تلفن :

                       تلفن روستا بصورت يك شماره ي واحد بوده كه در يكي از مغازه هاي موقوفي روستا داير بوده كه اهالي با مراجعه به آن مكان  ازاين امكان ارتباطي استفاده مي نمودند ولي از سال 1378 با ساخت ساختمان مخابرات در روستاي كوهستان و سيم كشي هوايي معابر ، اهالي توانستند با خريد امتياز تلفن از امكانات  شبكه مخابراتي كشور استفاده نمايند . ضمنا از اواخر سال 1380 امكانات تماس بين الملل مهيا گرديد.

ويژگي هاي اقتصادي

             از آنجائيكه محور اصلي كار در اين روستا كشاورزي مي باشد اقتصاد آن نيز بر همين اساس پايه ريزي شده است و در آمد اصلي براي معيشت زندگي اكثريت مردم از فروش محصولات كشاورزي و باغي است .از مجموع 850 هكتار زمين زير كشت 220 هكتار آن شاليزاري ، 500 هكتار كشت ديم و 130 هكتار  باغات مي باشد . از عمده محصولات آن شالي ، گندم ، جو ، آفتابگردان ، سويا و پنبه مي باشد و باغات مركبات انار روستا شهرت استاني دارد . در مراحل كاشت ، داشت و برداشت اين محصولات تعداد 18 دستگاه تراكتور ، 39 دستگاه تيلر ، 40 دستگاه موتور آب ديزلي ، 20 دستگاه موتورآب نفتي و 4 دستگاه كمباين مورد استفاده قرار مي گيرد كه روستا از اين نظر خود كفا مي باشد .

شناخت منطقه تفرجگاهي و جاذبه ي توريستي

چشمه روستاي آسياب سر :

                     اين موهبت الهي   كه طراوت و شادابي را به مخلوقات خداوند ارزاني مي دارد متشكل از سه چشمه به نام هاي سرچشمه ، ميان چشمه و شمشير بر مي باشد كه در فاصله 4 كيلومتري جاده اصلي بهشر ـ نكا در قسمت جنوبي روستاي آسيابسر قرار دارد كه همه ساله در فصل هاي بهار و تابستان و اوايل فصل پاييز ،دوست داران طبيعت كه از اهالي روستا يا روستا هاي هم جوار و بعضا شهر هاي بهشهر و رستمكلا مي باشند  با ساكن شدن يكروزه در حواشي رودخانه كه از چشمه هاي يادشده سر چشمه مي گيرد غبار خستگي را با بهره مندي از اين نعمت الهي ، از چهره ي خود و خانواده مي زدايند و شادابي را به خود و خانواده هديه مي نمايند.

+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 9:20  توسط   |